Fujian Yanjing Huiquan Brewery has posted a leap in net profit for 2005.