Diageo is set to assume full control of Sichuan Chengdu Shuijingfang Group Co, the largest shareholder in Chinese baijiu producer Shuijingfang.