Diageo is launching its premium baijiu brand, Shui Jing Fang, into Europe with its debut set for the UK market.